Adana Adli Sicil Kaydının Silinmesi/Adana adli sicil avukatı,

Adana Adli Sicil Kaydının Silinmesi/Adana adli sicil avukatı,

Kişilerin, kesinleşmiş bulunan mahkumiyetlerine ilişkin olarak adli sicil kaydının çıkarılması, 3682 sayılı kanunun 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanun hükmüne göre;

Madde 8– Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

  1. a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,
  2. b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,
  3. c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
  4. d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
  5. e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Daha önceden verilmiş bir ceza cinsinden bir cezaya ya da daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde, sabıka kaydını sildirmek isteyen şahıslar şahsen veya avukatı vasıtasıyla müracaatı, Cumhuriyet savcısının ya da Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hükmü veren mahkemece veya adli sicil kaydını sildirmek isteyen şahsın bulunduğu yer asliye mahkemesince adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilmektedir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmadığı durumlarda ise; bu tarih esas alınır. Alınan kararların bir örneği de Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Adana adli sicil avukatı,Adana adli sicil davaları,Adana barosu adli sicil avukatı,Adana adliyesi adli sicil sildirme,Adana barosu adli sicil davaları,

DENEME

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir