Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi, tapu kendisine ait olmayan eşlere verilmiş haklar arasındadır. Öyle ki aile konutu hususunda eşler arasında ciddi anlaşmazlıklar söz konusu olabiliyor. Ortak konutun habersiz satılmasına engel olmak adına aile konutu şerhi konusunda bilgi edinmek gerekmektedir. Aile konutu şerhi sistemi gerek eşler gerekse de üçüncü şahıslar açısından tapuya verilmiş bir şerhtir. Bu şerh tapuya verildiğinde eşler tek başlarına söz konusu taşınmazda satış, devir ve ipotek tesisi gibi tasarrufi işlemler yapmazlar. Taşınmazın satılmak istenmesi durumunda ise tapu memurları mal sahiplerinin eşinin rızası olmadan satış işlemi yapamazlar.

Aile Konutu Neresidir?

Aile konutu, evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerin birlikte yaşadıkları yer olarak tanımlanmaktadır. Bir aile birbirinden farklı alanlarda ev, yazlık, dağ evi vb. gibi taşınmaz sahibi olabilirler. Ancak bunlarda yalnızca biri medeni kanunun aradığı anlamda aile konutu niteliği taşıyacaktır. Tapuda vasfı dükkân ve işyeri olan alanlar aile konutu olarak değerlendirilemez. Ancak tapudaki vasfı arsa ve tarla gibi olan yerler üzerinde konut yapılmışsa bu yerlerde ilgili muhtarlığın yazısıyla bu parseller üzerinde aile konutu olduğu kabul edilebilecektir. Çiftlerin nüfus kayıtları bu hanede bulunmuyorsa konu üzerine aile şerhi konulamaz. Şerh koydurmak için tapuda harç ödenmez. Harçlar Kanunu’nda bu anlamda bir harç alınacağı öngörülmediği için aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini adına herhangi bir harç ya da vergi alınması durumu söz konusu olamayacaktır.

DENEME

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir