Gerek oturma izinleri ve oturma izninin uzatılması ve gerekse yabancı yatırımların yasalara uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması ve yabancıların istihdam edilmesi gibi farklı başlıkları, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku altında toplayabiliriz.

Aden Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, oturma izninin alınması, oturma izninin uzatılması, çalışma izinleri, Türkiye’de düşünülen yabancı yatırımların hukuka uygun bir şekilde yapılması konularında uzman avukatları ile hukuk danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında hukuk büromuz yukarıda sayılanların dışında, Türk vatandaşlığı başvurularınızda da başvuruların yapılması, sürecin takibi ve sonuçlandırılması konularında da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.